PAL SOUND

O PROJEKTU

Projekt PAL SOUND je namenjen vključevanju ranljivih skupin v skupnost in glasbeno industrijo skozi različne aktivnosti, ki jih izvajamo v času trajanja projekta.
Ožje ciljne skupine projekta so:
1. Glasbeni pedagogi in posamezniki, ki delujejo v glasbenem sektorju
2. Romski in neromski glasbeniki

PROMOCIJA

Spodbujati aktivno vlogo in sodelovanje romskih glasbenikov v kreativnem sektorju glasbene industrije.

METODOLOGIJA

Predstaviti različne teme kot so predsodki, krepitev človekovih pravic, enakost med ljudmi in enakost na vseh področjih življenja, empatija, podpiranja medkulturnega dialoga in sodelovanja ter spodbujanja pozitivne romske podobe, kot kreativne oblike za izobraževanje, podporo in spodbujanje inkluzije. Metodologija projekta PAL SOUND in njeni rezultati bodo prilagojeni potrebam različnih nivojev znanj in izobraževanja, podjetništva/obrti in trga.

 OZAVEŠČANJE

Ozaveščanje in boj proti diskriminaciji Romov s poudarkom na romskih glasbenikih in romski glasbi ter spodbujanje pozitivne podobe.

SOCIALNA VKLJUČENOST

Spodbujanje sodelovanja med romskimi in neromskimi glasbeniki s ciljem spodbujanja socialne vključenosti.