UŽITOČNÝ

DELOVNI SKLOP 2: „The Romani influence – Romski vpliv“

Glavni cilj delovnega sklopa je raziskati in prepoznati vrzeli in potrebe s katerimi se soočajo romski glasbeniki zaradi hitrega tehnološkega razvoja ter z interaktivnimi aktivnostmi in usposabljanji spodbujati njihovo vključevanje in opolnomočenje na glasbenem trgu dela.

DELOVNI SKLOP 4: „Krepitev zmogljivosti glasbenikov“

Krepitev zmogljivosti glasbenikov bo tudi vrsta spletnega vrstniškega sodelovanja med glasbenimi profesionalci. Vključeni bodo udeleženci delovnega paketa 3, zainteresirani deležniki strani, ki želijo sodelovati in širiti svoje kompetence ter mrežo.