ANVÄNDBAR

ARBETSPAKET 2: ”The Romani Influence”

Huvudsyftet med arbetspaket nr 2 är att undersöka och identifiera de luckor och behov som romska musiker möter i Europa. Dessutom syftar denna del till att utveckla en innovativ utbildningsplan för romska musiker för att skapa en plattform där dem kan visa upp sin muisk och sprida den vidare.