PAL SOUND

OM PROGKETET

PAL SOUND-projektet syftar till att inkludera socialt exluderade grupper i samhället och i musikbranschen, genom de aktiviteter som projektet kommer att genomföras under projektperioden.
Projketets primära målgrupper är
1. Utbildare och utbildare som arbetar inom musiksektorn
2. Romska och icke-romska musiker.

PROMOTION

Att främja den romska musikscenen och öka delaktigheten, inkluderingen
av romska musiker inom musikbranschen

METOD

Projketet kommer leverera en metod som utgår ifrån ett normkritiskt perspektiv där ämnen så som, fördomar, stärkandet av de romska musikernas mänskliga rättigheter, jämlikhet och jämställdhet kommer behandlas.
Ett av huvudmålen med projektet är att skapa en jämlik och empatisk interkulturell dialog som bygger på kunskap och samarbete mellan de europeiska partnerländerna för att skapa en positiv berättelse om romer för att utbilda människor och på så sätt främja inkluderingen an romer och romska musiker i Europa.
PAL SOUND projektets metodik kommer utvecklas och anpassas utifrån behoven hos romska musiker. Metodiken kommer bygga på dessa ämnen: utbildning, entreprenörskap och marknadsföring.

ÖKA PERSONERS KUNSKAP, MEDVETENHET KRING ROMER

Att öka medvetenheten och bekämpa diskriminering av romer och särskilt för romska musiker och romsk musik samt främja romernas positiva berättelse.

SOCIAL INKLUDERING

Stärka samarbetet mellan romska och icke-romska musiker i syfte att främja integreringen av romer i majoritetssamhället.