PAL SOUND

O NÁS

Cílem projektu PAL SOUND je začlenění zranitelných skupin do komunity a hudebního průmyslu prostřednictvím aktivit, které budou realizovány v průběhu projektu. Konkrétně jsou cílovými skupinami projektu:
1. Školitelé a pedagogové působící v hudebním sektoru
2. Romští i neromští hudebníci

PROPAGACE

Podpora aktivní role a účasti romských hudebníků v tvůrčím odvětví hudebního průmyslu.

METODIKA

Prezentace témat předsudků, posílení lidských práv, rovnosti mezi lidmi a rovnosti ve všech oblastech každodenního života, empatie, podpora mezikulturních dialogů a spolupráce v oblasti romského pozitivního vyprávění jako kreativní formy vzdělávání, podpory a propagace inkluzivity. Metodika projektu PAL SOUND a jeho výstupy budou rozvíjeny tak, aby mohly být přijaty a přizpůsobeny potřebám všech úrovní vzdělávání, podnikání a trhu.

ZVYŠOVÁNÍ POVĚDOMÍ

Zvyšování povědomí a boj proti diskriminaci Romů, konkrétně romských hudebníků a romské hudby, a také propagace romského pozitivního příběhu.

SOCIÁLNÍ ZAČLEŇOVÁNÍ

Posílení spolupráce mezi romskými a neromskými hudebníky zaměřené na podporu sociálního začleňování.