ΧΡΗΣΙΜΑ

WORK PACKAGE 2: “Η επιρροή των Ρομά”

The main objective of the current WP is to research and to identify the gaps and the needs that Romani musicians face because of the rapid technological development and to promote their inclusion and empowerment in the music labor market through interactive activities and trainings.

Μετάβαση στο περιεχόμενο